ข่าวสารและกิจกรรม

คลัง

March 2018

MIDA แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท์ จำกัด ''บริษัทย่อย"

โพสต์แล้ว March 28, 2018
     บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 9/2561 โดยมีมติอนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย

อ่านเพิ่มเติม »