เกี่ยวกับเรา


พันธกิจ  
เป็นผู้นำธุรกิจด้านเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจรและถึงที่หมาย ภายใต้คำขวัญ “เพิ่มความสุข ทุกครอบครัว” เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์  
1.เป็นผู้นำธุรกิจโดยที่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพความทันสมัยของสินค้าและเทคโนโลยี
2.เข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริงโดยจะให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้าถึงสถานที่อยู่อาศัยซึ่งเน้นการบริการที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วเป็นสำคัญ
3.สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้ายึดมั่นทำสัญญาการตรงต่อเวลาความรวดเร็วและเป็นกันเอง
4.พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบริการอย่างมืออาชีพ