นักลงทุนสัมพันธ์

EVENTS

ข่าวหลักทรัพย์ | ดูทั้งหมด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาว ฐิติพร สมใจ 

โทร : 02- 434-2390-7 
แฟ็กซ์ : 02-433-5364 
Email : thitiporn.s@midaassets.com
ขอบคุณสำหรับความสนใจ หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย เกี่ยวกับการลงทุน สามารถส่งคำถาม หรือ ข้อสงสัยโดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง
*จำเป็นต้องกรอก
ชื่อ-นามสกุล:*
โทรศัพท์:
อีเมล์:*
หัวข้อ:*
ข้อความ:*

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 20 ธันวาคม 2560

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กลุ่มนาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

กลุ่มนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร

กลุ่มนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ

กลุ่มนายทวีป เรืองหร่าย

กลุ่มนายวิรัญ ใจยินดี

กลุ่มนายชาญชัย พาณิชยารมณ์

กลุ่มนางสาวนฤมล แจ่มกระจ่าง

กลุ่มนายโกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา

กลุ่มนายวิเชียร เจียกเจิม

กลุ่มนายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

689,732,051

307,637,120

218,549,037

123,844,248

118,053,928

83,326,100

77,225,215

45,700,000

30,062,000

20,619,658

27.54

12.29

8.73

4.95

4.71

3.33

3.08

1.83

1.20

0.82

1. กลุ่มนาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
จำนวนหุ้น:689,732,051
ร้อยละ:27.54
2. กลุ่มนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร
จำนวนหุ้น:307,637,120
ร้อยละ:12.29
3. กลุ่มนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
จำนวนหุ้น:218,549,037
ร้อยละ:8.73
4. กลุ่มนายทวีป เรืองหร่าย
จำนวนหุ้น:123,844,248
ร้อยละ:4.95
5. กลุ่มนายวิรัญ ใจยินดี
จำนวนหุ้น:118,053,928
ร้อยละ:4.71
6. กลุ่มนายชาญชัย พาณิชยารมณ์
จำนวนหุ้น:83,326,100
ร้อยละ:3.33
7. กลุ่มนางสาวนฤมล แจ่มกระจ่าง
จำนวนหุ้น:77,225,215
ร้อยละ:3.08
8. กลุ่มนายโกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา
จำนวนหุ้น:45,700,000
ร้อยละ:1.83
9. กลุ่มนายวิเชียร เจียกเจิม
จำนวนหุ้น:30,062,000
ร้อยละ:1.20
10. กลุ่มนายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
จำนวนหุ้น:20,619,658
ร้อยละ:0.82

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท    บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 
  เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
 
ประเภทธุรกิจ​​ 
  ดำเนินธุรกิจขายเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน (Electrical Home Appliance) พร้อมบริการก่อนและหลังการขายถึง ที่พักอาศัยและประกอบธุรกิจด้านพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
 
เลขทะเบียนบริษัท   107546000059
โทรศัพท์   + 66 2 434 2390 - 7
โทรสาร   + 66 2 433 5364
เว็บไซต์   www.midaassets.com
ทุนจดทะเบียน (บาท)   1,565,058,520.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)   1,252,046,816.00 บาท