นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาว จินดา บุษบาศรี 

โทร : 02- 434-2390 ต่อ 7 
แฟ็กซ์ : 02-4335364 
Email : jinda@midaassets.com
Thanks for your attention If you have any questions about the investment. Please send your questions or concerns by filling out the form below.
*Required
Name-Surname:*
Telephone:
Email:*
Subject:*
Message:*

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 20 ธันวาคม 2560

No.

Name-Surname

Shares

Percent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กลุ่มนาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

กลุ่มนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร

กลุ่มนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ

กลุ่มนายทวีป เรืองหร่าย

กลุ่มนายวิรัญ ใจยินดี

กลุ่มนายชาญชัย พาณิชยารมณ์

กลุ่มนางสาวนฤมล แจ่มกระจ่าง

กลุ่มนายโกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา

กลุ่มนายวิเชียร เจียกเจิม

กลุ่มนายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

689,732,051

307,637,120

218,549,037

123,844,248

118,053,928

83,326,100

77,225,215

45,700,000

30,062,000

20,619,658

27.54

12.29

8.73

4.95

4.71

3.33

3.08

1.83

1.20

0.82

1. กลุ่มนาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
Shares:689,732,051
Percent:27.54
2. กลุ่มนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร
Shares:307,637,120
Percent:12.29
3. กลุ่มนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
Shares:218,549,037
Percent:8.73
4. กลุ่มนายทวีป เรืองหร่าย
Shares:123,844,248
Percent:4.95
5. กลุ่มนายวิรัญ ใจยินดี
Shares:118,053,928
Percent:4.71
6. กลุ่มนายชาญชัย พาณิชยารมณ์
Shares:83,326,100
Percent:3.33
7. กลุ่มนางสาวนฤมล แจ่มกระจ่าง
Shares:77,225,215
Percent:3.08
8. กลุ่มนายโกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา
Shares:45,700,000
Percent:1.83
9. กลุ่มนายวิเชียร เจียกเจิม
Shares:30,062,000
Percent:1.20
10. กลุ่มนายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
Shares:20,619,658
Percent:0.82

Company Information

ชื่อบริษัท    บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 
  เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
 
ประเภทธุรกิจ​​ 
  ดำเนินธุรกิจขายเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน (Electrical Home Appliance) พร้อมบริการก่อนและหลังการขายถึง ที่พักอาศัยและประกอบธุรกิจด้านพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
 
เลขทะเบียนบริษัท   107546000059
โทรศัพท์   + 66 2 434 2390 - 7
โทรสาร   + 66 2 433 5364
เว็บไซต์   www.midaassets.com
ทุนจดทะเบียน (บาท)   1,565,058,520.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)   1,252,046,816.00 บาท