ข่าวสารและกิจกรรม

คลัง

November 2018

MIDA แจงเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน บริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท์ จํากัด

โพสต์แล้ว November 6, 2018
     มติคณะกรรมการบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 26/2561 ได้อนุมัติเพิ่ม สัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

อ่านเพิ่มเติม »