ร่วมงานกับเรา

ทนายความ

Other

| 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ, กรุงเทพมหานคร | Posted on Jul 13, 2018 ← Back

Job Description

ตำแหน่ง - ทนายความ
สถานที่ปฎิบัติงาน - กรุงเทพมหานคร (เขตบางพลัด)
เงินเดือน - ไม่ระบุ
วันหยุด - เสาร์-อาทิตย์
เวลาทำงาน - 8.30-18.00น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดำเนินการกระบวนพิจารณในศาลทั้งทางเพ่ง / อาญา ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
- ตรวจสอบข้อกฎหมายนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจ


Requirements:

เพศ - ชาย, หญิง
อายุ - 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
ประสบการณ์ - 2 ปีขึ้นไป
อื่น ๆ - สามารถเดินทางต่างจัดหวัดเป็นครั้งคราวได้


How to Apply

E-mail - person@midaassets.com
walk-in, ส่งจดหมาย - 267  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร - 02-434-2390-7 ต่อ 304, 206
แฟกซ์ - 02-885-4088

If you want to apply, please click at below button.