ร่วมงานกับเรา

เจ้าหนี้ที่ตรวจสอบภายใน

Hotel Group

| 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ, กรุงเทพมหานคร | Posted on Jul 13, 2018 ← Back

Job Description

ตำแหน่ง - เจ้าหนี้ที่ตรวจสอบภายใน
สถานที่ปฎิบัติงาน - กรุงเทพมหานคร (เขตบางพลัด)
เงินเดือน - ไม่ระบุ
วันหยุด - ไม่ระบุ
เวลาทำงาน - ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบบัญชีภายในองค์กร


Requirements:

เพศ - ชาย, หญิง
อายุ - 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสบการณ์ - ไม่ระบุ
อื่น ๆ - สามารถเดินทางต่างจัดหวัดได้


How to Apply

E-mail - person@midaassets.com
walk-in, ส่งจดหมาย - 267  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร - 02-434-2390-7 ต่อ 304, 206
แฟกซ์ - 02-885-4088

If you want to apply, please click at below button.