ร่วมงานกับเรา

Project Manager (ต่างประเทศ)

Mida Assets

| 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ, กรุงเทพมหานคร | Posted on Jul 12, 2018 ← Back

Job Description

ตำแหน่ง - Project Manager (ต่างประเทศ)
สถานที่ปฎิบัติงาน - กรุงเทพมหานคร (เขตบางพลัด)
เงินเดือน - 30,000-50,000บาท
วันหยุด - ไม่ระบุ
เวลาทำงาน - ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผนบริหาร การปฎิบัติงานก่อสร้างที่รับผิดชอบตามนโยบายและมาตรฐาน
- ควบคุมผู้รับเหมา ทั้งในเรื่องของงบประมาณ คุณภาพ ความปลอดภัย และระยะเวลาในการก่อสร้าง
- ตรวจสอบ และติดดตามการทำงานของทีมและผู้รับเหมา ให้ได้ตามมาตรฐานขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้าง ​
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


Requirements:

เพศ - ชาย, หญิง
อายุ - 30-35 ปี
ระดับการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา, อสังหาริมทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ - ด้านพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริหารโครงการ อย่างน้อย 2-3 ปี
อื่น ๆ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและสามารถปฎิบัตงานที่ประเทศกัมพูชาได้


How to Apply

E-mail - person@midaassets.com, aprar@midaassets.com
walk-in, ส่งจดหมาย - 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร - 02-434-2390-7 ต่อ 304, 206
แฟกซ์ - ​02-885-4088

If you want to apply, please click at below button.